گنبد مسجد دانشگاه صنعتی اراک

گنبد مسجد دانشگاه صنعتی اراک

جی اف آر سی|جی آر سی|

عنوان پروژه: تولید، اجرا و نصب قطعات سه بعدی و پوسته ای

جی اف ار سی|جی ار سی|GFRC|GRC

گنبد مسجد دانشگاه صنعتی اراک

محل پروژه: استان مرکزی – اراک – دانشگاه صنعتی اراک

ویژگی پروژه: قطعات GFRC سه بعدی قوس دار با ابعاد بیش از ۶ مترمربع و بصورت آب بند

وضعیت پروژه: در حال اجرا

مطالب مرتبط

جی ار سی در مهندسی

جی ار سی ماده ای را به معماران و مهندسان ارائه می دهد که بلند پروازانه ترین طرح ها را می توان از آن ایجاد کرد.

جی آر سی در ساختمان

سازندگان در سراسر جهان از افزایش سرعت ساخت و سازهای جی ار سی قدردانی می کنند. در سال های اخیر ، کمبود نیروی ماهر همراه با

جی آر سی در معماری

GRC به معماران و مهندسان ماده ای ارائه می دهد که بلند پروازانه ترین طرح ها را می توان از آن ایجاد کرد. می توان آن