ساختمان پزشکان ۲۲

ساختمان پزشکان ۲۲

GFRC قطعات

۴*۲ m: ابعاد پانل های GFRC

15-20mm: ضخامت

۳۲ m: ارتفاع کل

پروژه ساختمان پزشکان ۲۲

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

تبریز – بلوار استاد شهریار – جنب اداره کل بهزستی استان

Contrmporary Art Center Cordoba-Spain برگرفته از معماری

مطالب مرتبط

جی ار سی در مهندسی

جی ار سی ماده ای را به معماران و مهندسان ارائه می دهد که بلند پروازانه ترین طرح ها را می توان از آن ایجاد کرد.

جی آر سی در ساختمان

سازندگان در سراسر جهان از افزایش سرعت ساخت و سازهای جی ار سی قدردانی می کنند. در سال های اخیر ، کمبود نیروی ماهر همراه با

جی آر سی در معماری

GRC به معماران و مهندسان ماده ای ارائه می دهد که بلند پروازانه ترین طرح ها را می توان از آن ایجاد کرد. می توان آن