مجتمع مسکونی دیدار کیش
آوریل 21, 2018
GFRC قطعات
4*2 m: ابعاد پانل های GFRC
15-20mm: ضخامت
32 m: ارتفاع کل
پروژه ساختمان پزشکان شهریار
تبریز – بلوار استاد شهریار – جنب اداره کل بهزستی استان
Contrmporary Art Center Cordoba-Spain برگرفته از معماری
[تعداد: 3    میانگین: 5/5]