ساختمان اداری – تجاری البرز – رشت
اکتبر 24, 2019
بازار ابزار و پارکینگ طبقاتی
ژوئن 27, 2019
جی اف آر سی|جی آر سی|
تولید، اجرا و نصب قطعات جی اف ار سی|جی ار سی|GFRC|GRC
پروژه: اجرای نمای سه بعدی پوسته ای پروژه ساختمان فرهنگی منطقه آزاد چابهار
وضعیت پروژه: اتمام پروژه 1398
مکان: سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار

جی آر سی| جی اف آر سی|جی اف ار سی| جی ار سی|پانل جی اف آر سی|پانل جی ار سی|تولید کننده جی ار سی|کارخانه جی اف آر سی|قیمت جی آر سی|بتن gfrc|نمای جی ار سی|نمای جی اف ار سی|بتن GFRC|بتن GRC|بتن مشبک|بتن پوسته ای|بتن الیافی|نمای سه بعدی|نمای جی آر سی|نمای جی اف آر سی|بتن jfrc|بتن jrc|پنل جی اف ار سی|پنل جی ار سی|پنل جی اف آر سی|پنل جی آر سی|پنل gfrc|پنل grc|اجرای جی اف ار سی|اجرای جی ار سی|اجرای نمای جی اف ار سی|

[تعداد: 4    میانگین: 5/5]