کاربرد پانل های جی اف آر سی

کاربرد پانل های جی اف آر سی

المان هاي GFRC معمولا” براي اجزاي پيش ساخته از قبيل پانل هاي ديوار، كتيبه ها، پوشش هاي ستون ها، زير طاق ها، قطعه هاي معماري از قبيل قرنيس ها، طاقچهها، سنگ زاويه ها، نرده ها وحتي براي مبلمان  داخلي و شهری از قبيل پايه ميز و صندلي، گلدان ها، شومينه ها و… مورد استفاده قرار مي گيرند.

در اروپا از GFRC به منظورهاي ديگر نيز استفاده مي شود كه تعدادي از آنها عبارتند از: ساندویچ پانل، ايستگاه هاي اتوبوس، عايق هاي صوتي، قالب هاي موقت و دائمي و  درب هاي ضد آتش. در مواردي هم از GFRC براي ساخت لوله هاي فاضلابي، آبروها، قالب هاي  در و پنجره وجعبه ها نيز استفاده مي شود. از GFRC همچنين براي عمليات لاينينگ تونل استفاده شده است. در برخي موارد حتي براي ساخت المان ها و مجسمه ها نيز استفاده مي شود. این قطعات ساخته شده با بتن جی آر سی سبكي قابل ملاحظه اي نسبت به المان هاي پيش ساخته معمولي دارند. اين خاصيت باعث مي شود تا وزن ساختمان كم شده و شرايط براي مهندسان طراح مناسب تر شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله خواص عمومی  جی اف آر سی بخش اول و بخش دوم مطالعه نمایید.