اثرات مصرف الیاف شیشه در بتن الیافی یا جی اف آر سی (بخش اول)

اثرات مصرف الیاف شیشه در بتن الیافی یا جی اف آر سی (بخش اول)

لازم است در طراحی سازه های بتنی برای مناطق مختلف علاوه بر مسأله مقاومت و تحمل بار در طول مدت بهره دهی، پایایی و دوام آن نیز مد نظر قرار گیرد. انهدام و زوال بتن به شدت به تشکیل ترکها و ریز ترکها در اثر بارگذاری و یا تأثیرات محیطی وابسته است .

چنانچه می دانید خرابی و انهدام بتن به شدت به تشکیل ترک ها و ریزترک ها وابسته است. با افزایش بارگذاری، ریزترک ها به هم متصل شده و ترکها را تشکیل می دهند. در نهایت این ترک ها در جسم بتن منتشر می شوند. به منظور رفع این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در چند دهه اخیر از یک سری رشته های نازک که در تمام حجم بتن گسترده شده است، استفاده؛ که به آنها الیاف گفته می شود. در طول سالیان گذشته انواع مختلف الیاف به منظور اختلاط با ملات بتن تولید و در پروژه های متعدد استفاده شده است.

الیاف شیشه ازجمله مشهورترین تقویت کننده های مورداستفاده در بتن است. کاربرد این الیاف برای اولین بار  در شوروی و  انگلستان به طور همزمان آغاز شده است.

همانطور که در مقاله غلبه بر محیط قلیایی بتن ذکر شد، بتن مسلح به الیاف شیشه، یک ماده کامپوزیت شامل یک ملات از سیمان هیدرولیکی و سنگدانه های  ریز است که با الیاف شیشه تقویت می شود. بتن الیافی (حاوی الیاف شیشه) مقاومت فشاری بالای ملات سیمان را با مقاومت بسیار بالای خمشی و کششی که از جانب تقویت با الیاف به وجود آمده است، همراه می سازد. برای تولید بتن مسلح به الیاف شیشه، از روش های ویژه تولید بتن جی آر سی استفاده می شود. استفاده از افزودنی های مجاز و با کیفیت و طرح اختلاط خاص، تولید قطعات و پانل بتن جی اف آر سی را مقدور می سازد. ادامه این مقاله را در بخش دوم اثرات مصرف الیاف شیشه در بتن الیافی یا جی اف آر سی بخوانید.

بی شک استفاده از پانل جی اف آر سی با مقاومت و دوام مشخص شده بر اساس استانداردهای مربوطه حق مسلم خریداران محترم می باشد. برای استفاده از قطعات پیش ساخته جی آر سی با مشاوران ما در شرکت نیکا میهن آرا تماس بگیرید.