مقالات GRC / GFRC /جی ار سی / جی اف آر سی /

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
ژانویه 9, 2020

تولید، اجرا و نصب قطعات پوسته ای و سه بعدی GFRC پروژه: خانه فرهنگ و هنر کمالانمنطقه آزاد چابهارتولید و اجرا: شرکت نیکا میهن آراکارفرما: شرکت سگال آذرمشاور: مهندسین مشاور کرانه پایدار پارس …

[ad_1] تولید، اجرا و نصب قطعات پوسته ای و سه بعدی GFRC# پروژه: خانه فرهنگ و هنر کمالان منطقه آزاد چابهار تولید و اجرا: شرکت نیکا
ژانویه 9, 2020

نصب و اجرای قطعات پوسته ای و سه بعدی GFRC پروژه: خانه فرهنگ و هنر کمالانمنطقه آزاد چابهارتولید و اجرا: شرکت نیکا میهن آراکارفرما: شرکت سگال آذرمشاور: مهندسین مشاور کرانه پایدار پارس …

[ad_1] نصب و اجرای قطعات پوسته ای و سه بعدی GFRC# پروژه: خانه فرهنگ و هنر کمالان منطقه آزاد چابهار تولید و اجرا: شرکت نیکا میهن
ژانویه 9, 2020

شاسی کشی قطعات پوسته ای و سه بعدی GFRC پروژه: خانه فرهنگ و هنر کمالانمنطقه آزاد چابهارتولید و اجرا: شرکت نیکا میهن آراکارفرما: شرکت سگال آذرمشاور: مهندسین مشاور کرانه پایدار پارس …

[ad_1] شاسی کشی قطعات پوسته ای و سه بعدی GFRC# پروژه: خانه فرهنگ و هنر کمالان منطقه آزاد چابهار تولید و اجرا: شرکت نیکا میهن آرا
دسامبر 16, 2019

تولید، اجرا و نصب قطعات پوسته ای و سه بعدی کنج پروژه: ساختمان فرهنگی منطقه آزاد چابهارتولید و اجرا: شرکت نیکا میهن آراکارفرما: شرکت سگال آذرمشاور: مهندسین مشاور کرانه پایدار پارس …

[ad_1] تولید، اجرا و نصب قطعات پوسته ای و سه بعدی کنج #gfrc پروژه: ساختمان فرهنگی منطقه آزاد چابهار تولید و اجرا: شرکت نیکا میهن آرا
دسامبر 16, 2019

تولید، اجرا و نصب قطعات پوسته ای و سه بعدی کنج پروژه: ساختمان فرهنگی منطقه آزاد چابهارتولید و اجرا: شرکت نیکا میهن آراکارفرما: شرکت سگال آذرمشاور: مهندسین مشاور کرانه پایدار پارس …

[ad_1] تولید، اجرا و نصب قطعات پوسته ای و سه بعدی کنج #gfrc پروژه: ساختمان فرهنگی منطقه آزاد چابهار تولید و اجرا: شرکت نیکا میهن آرا