درباره GFRC / GRC / جی آر سی / جی اف آر سی

درباره GFRC / GRC / جی آر سی / جی اف آر سی

امروزه بدلیل نیاز به مصالح متنوع، صنعتی سازی ضروری است. استفاده از مصالح سنتی جوابگوی حجم بالای ساختها نیست. تولید جی آر سی یکی از راههای صنعتی سازی است.

ساختار بتن جی اف ار سی

جی آر سی متشکل از سیمان، و ریزدانه است. از الیاف و افزودنیها برای بهبود خواص بتن استفاده میشود. پیوستگی مناسب بتن، امكان استفاده در تمام سطوح را میدهد.

جی آر سی یا جی اف آر سی چیست؟

بتن مسلح به الیاف شیشه یک متریال مهندسی شده است. الیاف دارای استحکام کششی بیشتری نسبت به فولاد است. مقاومت فشاری بتن جی ار سی در حدود psi 8000 – 6000 می باشد. در جی اف آر سی الیاف جایگزین فولاد میشود. بدلیل عدم زنگ زدگی الیاف، نیازی به پوشش محافظ نیست. از جی آر سی در محیطهای نمکی میتوان استفاده نمود.

ویژگی های جی ار سی

تولید جی آر سی با ضخامت ۱۲ میلیمتر مقدور است. وزن بتن جی اف آر سی بسیار کم است. وزن آن در حدود ۳۰ کیلوگرم در هر متر مربع است. سبکی قطعات بتن جی ار سی باعث بارگذاری آسانتر میشود. مقاومت کششی و خمشی بالا از ویژگیهای آن است.

بدلیل پیوستگی بالا تولید طرحهای متنوع ممکن میباشد. ضخامت پایین امکان تولید قطعات بزرگ را مقدور میکند. جایگزینی قطعات آسیب دیده جی ار سی مقدور میباشد.

مشخصات بتن جی اف آر سی

در محیطهای اسیدی جی آر سی بهتر عمل میکند. در سطح جی ار سی ترک و خوردگی مشاهده نمیشود. مقاومت جی اف ار سی در برابر عوامل جوی بسیار بالاست.

جی آر سی در معرض شعله آتش، نمی سوزد. جی آر سی در برابر آتش بعنوان رگلاتور عمل میکند. بتن جی ار سی فرسایش بسیار کمتری دارد. جی اف ار سی مقاومت بیشتری در برابر انجماد دارد.

بتن الیافی بعنوان عایق صوتی و حرارتی عمل مینماید. نما بسیار زیبا و با حداقل پرتی مصالح اجرا میگردد. پانل جی آر سی بعنوان متریال سبز میباشد. قطعات جی ار سی دوستدار محیط زیست است.